නවක මුස්ලිම් සාමාජිකයන්ගේ ලිපි
New Muslim members articles

චරථ භික්කවේ චාරිකං... බහුජන හිතාය...සූඛාය... සදේව මනුස්සාය. (මහණෙනි චාරිකාවෙහි යෙදෙන්න ධර්මය දේශනා කරන්න මිනිසුන්ගේ හා දෙවියන්ගේ හිත සුව පිණිස) -බුදුරජාණන් වහන්සේ

ඉස්ලාම් ධර්මය තුළ මානව ප්‍රජාවගේ පැවැත්මට අවශ්ය කරන්නා වූ සියලුම උපදෙස් පූර්ණ වශයෙන්ම ඇතුළත් කර තිබෙන නිසා ආගම සහ ප්‍රායෝගික ජීවිතය ඒකාබද්ධ ව පවත්වා ගත හැකිය.

ජීවිතයට අරුතක් සොයා යන ගමනේදී මිනිසා විවිධ වූ මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කරනු ලබයි. ජීවිතය අර්ථාන්විතව ගොඩනගන්න, මනසෙහි සන්තුෂ්ටිය පවත්වා ගැනීමට, සරල සුගම ජීවිතයක පහස වින්දනය කරන්නට මිනිසා උත්සාහ දරන්නේය. ඒ උදෙසා ජීවිතය යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ විවිධාකාර ලෙස ගොඩ නඟන ආකාරය දකින්නේය. මිනිස් ජීවිත පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන විට ඉතා පැහැදලිව පෙනෙන්නේ එකිනෙකාගේ...

ස්ලාම් යනු කුමක්දැයි කියූ විට බොහෝ දෙනෙකුගෙන් පිළිතුරු ලැබෙන්නේ "ශාන්තිය හා සමාදානය "යන්නයි. සත්‍ය වශයෙන්ම ඉස්ලාමයේ පදනම ද එයයි. මෙය මුස්ලිම්වරුන් වශයෙන් පෙනී සිටින සමාජයට පමණක් උරුම වූවක් නොවේ. සමස්ත මානව වර්ගයා වෙනුවෙන්ම ඉටුවිය යුතු ක්‍රියාදාමයකි. මක්නිසාද ඉස්ලාම් යනු සමස්ත මානව වර්ගයා වෙනුවෙන් ම පහළ වූ ආගමකි. එය මානව සමාජය තුළ සාමය ස්ථාපිත...

මිනිසා තම ආයුෂ කාලය නිකරුනේ වියදම් කර නියත වශයෙන්ම පරාජික මාර්ගයේ සිටින්නේය.