Sri Lankan Reverted Muslims' Independent Center 

ශ්‍රී ලාංකික නැවත හැරුනු මුස්ලිම්වරුන් ගේ ස්වාධීන මධ්‍යස්ථානය 

අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.  

Welcome to our website

අසමසම දයාබර, අපරිමිත කරුනාන්විත අපගේ නිර්මාතෘ (Allah) දෙවිඳුන්ගේ නාමයෙන් ආරම්භ කරමි. 

සියලු ප්‍රශංසා සර්වබලදාරී දෙවිදුන්ට හිමිය. තවද, දේව දූත මොහම්මද් තුමාට දෙවිඳුන්ගේ සාමය හා ආශිර්වාදය හිමි වේවා !  

මොහම්මද් (ﷺ) තුමාණෝ මෙසේ පැවසූහ; "තම නිර්මාතෘ හෙවත් දෙවියන්ව නැමදීමේ ස්වභාවික තත්වයෙන් තොරව කිසිදු දරුවෙකු උපදින්නේ නැත. නමුත් පසුව ඔහුව යුදෙව්වෙකු හෝ කිතුණුවෙක් හෝ ශරතුස්ත්‍රවාදියෙකු බවට පත් කරන්නේ ඔහුගේ දෙමාපියන්ය". (සහී මුස්ලිම්, පොත 033, අංක 6426)

The Prophet (ﷺ) also said; "Each child is born in a state of "Fitrah", then his parents make him a Jew, Christian or a Zoroastrian, the way an animal gives birth to a normal offspring. Have you noticed any that were born mutilated?" (Sahee Muslim 033- 6426)


'නැවත හැරුනු මුස්ලිම්වරුන්' යනු කව්රුන්ද? 

"නවක මුස්ලිම්වරු" (New Muslims) යන නාමය හඳුන්වා දීමට වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ 'නැවත හැරුනු මුස්ලිම් වරු' (Reverted Muslims) යන වචනයයි.

මේ ලෝකයේ සෑම දරුවෙකුම උපදින්නේ තම නිර්මාතෘට අවනත වීමේ ස්වභාවික තත්වයෙන් මය. මෙය ඉස්ලාම් ධර්මයට අනුව "ෆිත්රා" යනුවෙන් හැදින්වේ.  පසුව ඔවුන්ගෙන් සමහරෙක් තම දෙමාපියන්ගේ සහ වටපිටාවෙන් ලබන ආභාශය නිසා එම ස්වභාවයෙන් මිදී විකල්ප මාර්ග වල යන්නට නැඹුරු වෙයි. එයිනුත් කොටසක් මුලු ජීවිත කාලයම තම නිර්මාතෘට යටහත් වීමෙන්, අවනත වීමෙන්,  කීකරු වීමෙන් ඈත්වී හිඳම මෙලොවින් සමුගනී. එම නිසා ඔවුන් තමන්ගේම නිර්මාතෘව නොසලකා හැර, ප්‍රතික්ෂේපකර සිට මියගිය අය ලෙස සැලකිය හැක.

නමුත්, සමහරු මෙසේ සිටියදී තමා තමාගේම නිර්මාතෘ ගැනවත් අවභෝධයකින් තොරව හිදිමින් නිවැරදි මාර්ගයෙහි නොයන බව වටහාගෙන, තමා ඉපදෙන විට රැගෙන ආ නිර්මාතෘට අවනතව ජීවත් වීමේ ස්වභාවය වෙතම ආපසු හැරෙමින්, ඔවුන්ගෙන් තාවකාලිකව ඈත්වී තිබුනු එම ස්වභාවික තත්වයටම නැවත ඇතුල් වේ. ඔවුන් තමන්ගේත්, තම දෙමාපියන්ගේත්, ස්වභාවධර්මය ලෙසින් හඳුන්වන වටපිටාවේත් මුලු මහත් විශ්වයේත් නිර්මාතෘද, අයිතිකරුද වන දෙවියන්ගේ අනපනත් වලට අනුව ජීවත් වෙමින්, තම නිර්මාතෘට නිසි අයුරින් ගරු බුහුමන් කරමින්, හැකි තරම් තම නිර්මාතෘව ප්‍රශංසා කරමින්, තම නිර්මාතෘ විසින් එවන ලද නබිවරුන් හෙවත් දූතවරුන්, මලායිකාවරුන්, ධර්මය, අවසන් දිනය සහ දෙවියන්ගේ තීන්දුවද  විශ්වාස කරමින් තම අවසන් නබි වරයානන්ව අනුගමනය කරමින් ජීවත් වීමටද උත්සාහ ගනී. ඔවුන්ව සමාජය තුල බහුල වශයෙන් හඳුන්වන්නේ 'ඉස්ලාමය අලුතින් වැලඳ ගත් අය'යනුවෙනි. නමුත් ඇත්තටම ඔවුන්ව හදුන්වා දීමට වඩාත්ම සුදුසු නාමය වන්නේ 'නැවත හැරුනු මුස්ලිම්වරු' (Reverted Muslims) යන්නයි.

මේ අනුව ඔවුන්ව ඉස්ලාමයට අලුත් අය, හෝ නවක මුස්ලිම් අය (New Muslim) ලෙස හෝ ඉස්ලාමයට හැරුනු අය (Converted to Islam) ලෙස හදූන්වා දිමට වඩා, ඔවුන් නැවත හැරුනු මුස්ලිම්වරු (Reverted Muslims) ලෙස හදූන්වා දිම වඩාත් උචිත බව සටහන් කරමු. 

WHO ARE "REVERTED MUSLIMS" ?

The most appropriate term to identify a "New Muslim" is "Reverted Muslim".

Every child is born into this world with an instinct to obey and respect his creator/ mentor which in Islam called as "Fitra". But some of them are diverted away from this main purpose and exposed to obey and follow alternative beliefs by following their parents. Some of them live and end their lives as disbelievers and some others return to their born right path after realizing that they are not on the right path.

This right path is to obey and surrender to the creator and mentor "Allah subhanahu wathala."

Allah is the Creator, Mentor and sustainer of all creations on earth and entire universe and upon returning to their original path, they align themselves with the belief and right path of following the rules and guidelines of Allah, his messenger, his Angels, the Holy Quran, and the Sunnah "the life style and path shown by Prophet Muhammad -Peace Be upon Him, the last day of resurrection , the day of judgment, the Good and Bad .

These individuals who return to the right path are called 'reverted Muslims'. Therefore, the conclusion is that there is nothing called embracing Islam or converting to Islam, instead its reverting to Islam.