රියාලුස් සාලිහීන් -පටුන

13/03/2020

පටුන 1 - පිටු අංක X (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

1). රහසිගතව හා ප්‍රසිද්ධියේ සිදුකරන සෑම ක්‍රියාවකම හා කරුණකම පිරිසිදු චේතනාව (පිටු අංක- 01)

2). සමාව ඉල්ලීම (තව්බාව) (පිටු අංක- 11)

3). ඉවසීම (පිටු අංක- 32)

4). සත්‍යය කථා කිරීම (පිටු අංක- 54)

5). නිරීක්ෂණය (පිටු අංක- 58)

6). තක්වා-බිය බැති කම (පිටු අංක- 66)

7). භාර කිරීම (පිටු අංක- 69)

8). ස්ථාවරව සිටීම (පිටු අංක- 79)

9). අල්ලාහ්ගේ අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ නිර්මාණයන්, ලෝක විනාශය, පරලොව භයානක තත්වය, මෙලොව හා පරලොව අනෙකුත් සිදුවීම් ගැන සිතීම, නෆ්සු (සිතෙහි) පාලනය හා එය හොඳ තත්වයට ගෙන ඒම, එය ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමට පෙළඹවීම (පිටු අංක- 81)

10). යහපත් ක්‍රියාවන්ට යුහුසුළු වීම හා පැකිලීමෙන් තොරව උත්සහයෙන් යුතුව පිළිගන්නා ලද යහපත් දෑට මුහුණ දීමට පෙළඹවීම (පිටු අංක- 83)

11). කැප වීම (පිටු අංක- 87)

12). ජීවිතයේ අවසන් කාල වලදී යහපත් ක්‍රියාවල වැඩිපුර නිරත වීමට උනන්දු කරවීම (පිටු අංක- 97)

13). යහපත් ක්‍රියා ඉටු කිරීමේ විවිධ ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳ විස්තර (පිටු අංක- 101)

14). නැමදුම් කිරීමේදී මධ්‍යස්ථ පිලිවෙතක් අනුගමනය කිරීම (පිටු අංක- 114)

15). යහපත් ක්‍රියාවන් නොකඩවා ඉටු කිරීම (පිටු අංක- 124)

16). සුන්නාහ්ව හෙවත් නබි තුමාගේ චරිතය අනුගමනය කරමින් එය රැකගැනීමේ නියෝගය හා එහි විනය (පිටු අංක- 126)

17). අල්ලාහ්ගේ නියෝගයන් පිලිපැදීම අනිවාර්ය බවත් ඒ කරා කැඳවනු ලැබූ විට හෝ නරක දෙය්න් වළක්වනු ලැබූ විට කල යුතු ප්‍රකාශය (පිටු අංක- 134)

18). නවක දේවල් හා නවක වතාවත් වළකාලීම (පිටු අංක- 137)

පටුන 2 - පිටු අංක XI  (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

19). යහපත් මාර්ගයට හෝ අයහපත් මාර්ගයට මග පෙන්වන්නා පිළිබඳව (පිටු අංක- 139)

20). යහපත් දේ දැනුවත් කිරීම, සෘජු මග හෝ වැරදි මග කරා කැඳවීම පිළිබඳව ඇති සාධක (පිටු අංක- 141)

21). යහපත්ට හා අල්ලාහ් පිලිබඳ බිය උපදවන ක්‍රියාවන්ට සහායවීම (පිටු අංක- 144)

22). යහපත් දේ ගැග උපදෙස් දීම (පිටු අංක- 146)

23). යහපත කියා දී අයහපත වළකාලීම (පිටු අංක- 147)

24). අනුන්ට යහපත කියා දී අයහපතින් වළක්වා තමාගේ ප්‍රකාශයට හා ක්‍රියාවට පටහැනිව ක්‍රියා කරන අයට වූ බරපතල දඬුවම් (පිටු අංක- 156)

25). අමානාත් (ප්‍රවේසමට භාරදුන් වගකීම) නිසියාකාරව ඉටු කිරීමේ නියෝගය (පිටු අංක- 157) 

26). අසාධාරණය තහනම්ය. අසාධාරණයෙන් හම්බ කල වස්තුව ආපසු දීමේ නියෝගය (පිටු අංක- 165)

27). මුස්ලිම්වරුන්ට ගරුත්වය රැකගැනීම, ඔවුන්ගේ අයිතීන් ලබාදීම, ඔවුන් කෙරෙහි මිත්‍රත්වය හා කරුණාව දැක්වීම (පිටු අංක- 176)

28). මුස්ලිම්වරුන්න් ගේ අඩුපාඩු වසන් කිරීම හා ඒවා අවශ්‍යයතාවයකින් තොරව ප්‍රචාරය කිරීමෙන් වැළකීම (පිටු අංක- 183)

29). මුස්ලිම්වරුන්න් ගේ අවශ්‍යයතා සපුරාලීම (පිටු අංක- 185)

30). යමෙකු වෙනුවෙන් මැදිහත් වීම (පිටු අංක- 187)

31). ජනයා අතර සාමය ඇති කිරීම (සමථ කරනය) (පිටු අංක- 188)

32). දුගී දුප්පත් හා දුබල මුස්ලිම්වරුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය (පිටු අංක- 192)

33). අනාථයන්, ගැහැණු දරුවන්, සෙසු දුබලයන්, දුගී දුප්පතුන්, කළකිරුණු අය හා සමග සෙනෙහසින් කටයුතු කිරීම, ඔවුන් සමග සෙනෙහසින් කටයුතු කිරීම, ඔවුනට උපකාර කිරීම, ඔවුන් සමග මිත්‍රත්වය පෑම හා ඔවුන් සමග කාරුණිකවීම (පිටු අංක- 198)

34). කාන්තාවන්ට යහ අයුරින් උපදෙස් දීමට (පිටු අංක- 204)

35). බිරිඳගෙන් සැමියාට හිමි විය යුතු අයිතීන් (පිටු අංක- 209)

36). තම පව්ලේ අය වෙනුවෙන් වියදම් කිරීම (පිටු අංක- 212)

37). තමාට වඩාත් ප්‍රියමනාප දෙයින් හා විශිෂ්ඨ දෙයින් දන් දීම (වියදම්

කිරීම) (පිටු අංක- 215)

පටුන 3 - පිටු අංක XII (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

38). බිරිඳ, දරුවන් හා තම භාරයේ සිටින අය අල්ලාහ්ට අවනත වීම පිළිබඳව ඔවුනට නියෝග කිරීමේ අනිවාර්ය භාවය, අල්ලාහ්ට විරුද්දව කටයුතු කිරීමෙන් ඔවුන් වැලැක්වීම, සාරධර්ම ඉගැන්වීම හා තහනම් කරනු ලැබූ පාප ක්‍රියාවලින් වැලැක්වීම. (පිටු අංක- 217)

39). අසල්වැසියාගේ අයිතීන් සහ ඔහුගේ යහපත අපේක්‍ෂා කිරීම. (පිටු අංක- 219)

40). දෙමව්පියන් සමඟ යහ අයුරින් කටයුතු කිරීම(රැකබලාගැනීම), නෑදෑ හිතවතුන් සමඟ සම්බන්දකම් පවත්වා ගැනීම. (පිටු අංක -223) 

41). දෙමාපියන්ට හිංසා කිරීම සහ නෑදෑ සම්බන්දකම් බිඳ දැමීමේ තහනම. (පිටු අංක -237)

42). මවගේ, පියාගේ, ඥාතීන්ගේ හා බිරිඳගේ මිතුරන් සහ ගරුබුහුමන් ලැබිය යුත්තන් සමග යහපත් ලෙස කටයුතු කිරීමේ මහිමය. (පිටු අංක -240)

43). අල්ලාහ්ගේ රසූල්(ﷺ) තුමානන්ගේ පව්ලේ අයට ගරු කිරීම හා ඔවුන්ගේ මහිමයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම. (පිටු අංක -243)

44). දැනුමැත්තන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් විද්වතුන් හා යහපත් පුද්ගලයන්ටත් ගරු කිරීම අනෙක් අයට වඩා ඔවුන්ට මුල්තැන ලබා දීම, ඔවුන්ගේ ගුණ කතා කිරීම, ඔවුන්ගේ තරාතිරම හෙලිකිරීම. (පිටු අංක -246)  

45). වැදගත් අය මුණ ගැසීම, ඔවුන් සමග වාඩිවීම, මිත්‍රකම් පැවැත්වීම, ආදරය කිරීම, ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලීම හා වැදගත් ස්ථාන නැරඹීම. (පිටු අංක -252) 

46). අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ආදරය කිරීමේ හා ඒ සදහා සෙසු අය දිරිගැන්වීමේ මහිමයත්, තම හිතවතුන්ට තමන් ඔවුන්ට කැමති බව දන්වා සිටීම හා එය දන්වා සිටි විට ඔහුට ඔවුහු ප්‍රකාශ කල යුත්තේ කුමක්ද? (පිටු අංක - 261)

47). අල්ලාහ් තම ගැත්තාට ආදරය කරන බවට (අදාල) සලකුණු හා අල්ලාහ්ගේ ආදරය ලබා ගැනීමට දිරිගැන්වීමත් එය ලබා ගැනීමටත් උත්සහ කිරීමත්. (පිටු අංක - 266)

48). යහපත් අයට ද දුබල හා දුප්පත් අයට ද හිංසා කිරීම ගැන අවවාද කිරීම. (පිටු අංක -269)

49). බාහිර පැවැත්ම අනුව මිනිසුනට අල්ලාහ්ගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඔවුන්ගේ අභයන්තරය අල්ලාහ් වෙත භාර කිරීම. (පිටු අංක -270)

50). අල්ලාහ්ට බිය වීම- (පිටු අංක - 274-282)

51). අල්ලාහ්ට ආදරය කිරීම- (පිටු අංක 282-301)

52). අල්ලාහ්ට ආදරය කිරීමේ මහිමය- (පිටු අංක - 301-302) 

53). බිය හා ආදරය යන දෙක අතර සම්බන්ද කිරීම (පිටු අංක 302-304)

54). අල්ලාහ්ට බියෙන් හැඬීමේ මහිමය (පිටු අංක - 305-310)

පටුන 4 - පිටු අංක XIII  (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

55). මෙලොව සැපතට ඇල්ම නොකිරීමේ මහිමය, එයින් ඈත්වීමට හා දිළිඳුකමේ මහිමය. (පිටු අංක - 310-325) 

56). කුසගින්න, චාම් ජීවිතයේ මහිමය. තවද ආහාර පාන ඇඳුම් හා හිතට කැමති සෙසු දේවල් අඩු ප්‍රමාණයක් වුවද එය ප්‍රමාණාවත් කර ධනාත්මකව සිතා සතු වීම, ආශාවන්ගෙන් මිදීම යනාදියෙහි මහිමය. (පිටු අංක -325-345)

57). ලද දෙයින් සතුටුවීම, සිල්වත්කම, ජීවනෝපාය, මධ්‍යස්ථ වියදම, අවශ්‍යයතාවයෙන් තොරව අනුන්ට අතපෑමේ නින්දාව. (පිටු අංක -346)

58). ඉල්ලීමකින් හා බලාපොරොත්තුවෙන් තොරව යමක් ලැබෙයි නම් එය ලබා ගැනීම වරදක් නොවේ. (පිටු අංක -354)

59). තම අතින් උපයාගත් දේ අනුභවකිරීම හා අනුන්ගෙන් නොඉල්ලා සිටීමට දිරි ගැන්වීම. (පිටු අංක -355)

60). ඇති තරම් දන්දීම. අල්ලා කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව යහපත් මාර්ගයෙහි වියදම් කිරීම. (පිටු අංක -356)

61). මසුරුකම සහ ලෝභකමෙහි තහනම. (පිටු අංක - 362)

62). කැප වීම, දුක නැති කිරීම. (පිටු අංක - 368)

63). පරලොව කටයුතුවල එකිනෙකා උත්සුකවීම සහ අභිවෘද්ධිය ගෙන දෙන දෑ අතුරින් අධිකව කිරීම. (පිටු අංක -369)

64). කළගුණ දන්න ධනවතාගේ මහිමය. වස්තුව ක්‍රමානුකූලව හම්බකර අනුමත ක්‍රමයට වියදම් කරන්නා කළගුණ දන්නා ධනවතෙකි. (පිටු අංක - 371)

65). මරණය මෙනෙහි කිරීම හා මහා පරිමාණයේ සිතුවිලි අඩුකර ගැනීම. (පිටු අංක -374)

66). සොහොන් සියාරත් කිරීම (අසලට යෑම සහ මලවුන්ට ප්‍රාර්ථනා කිරීම) පිරිමින්ට හිතකර (මුස්තහබ්) වෙයි .එසේ සියාරත් කරන්නා කල යුතු දේ. (පිටු අංක -380)

67). දුකක් පැමිණි පලියට මරණය ආශා නොකල යුතුය. (එහෙත්) තම දහමට හා විශ්වාසයට හානියක් වේ දෝ යැයි බියවූ විට එසේ ආශා කලාට කම් නැත. (පිටු අංක - 382)

68). සිල්වත්වීම හා සැකයට තුඩු දෙන දේවල් අතැරීම. (පිටු අංක -384)

69). කලබලකාරී කාලවල තනිව සිටීම හිතකර (මුස්තහබ්) වෙයි. තවද ආගමට හානියක්වීම, තහනම් දේවල් හා සැක සහිත දේවල්වල්ට යොමුවීම ගැන බියවන අවස්ථාවලදීත් තනිවී සිටීම හිතකර (මුස්තහබ්) වන්නේය. (පිටු අංක - 388)

පටුන 5 - පිටු අංක XIV (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

70). ජනතාව සමග එකට ජීවත්වීම, ඔවුන් සමග ජුම්ආ සමූහ සලාතය ආදියට සහභාගීවීම, යහපත් ක්‍රියාවලදී ද ආගමික වැඩසටහන්වලදීද සහභාගීවීම, අවශ්‍ය අයට උදව් කිරීම, මළගෙවල්වලට සහභාගීවීමට, රෝගීන් බලන්න යෑම, නොදන්නා අයට සෘජු මාර්ගය පෙන්වාදීම හා වෙනත් සුභසාධන සේවාවන්හි මහිමය. (පිටු අංක -388)

71). නිහතමානීකම හා විශ්වාසවන්තයින් සමග නිහතමානීව කටයුතු කිරීම. (පිටු අංක - 391)

72). උඩුඟුකම පෑමේ තහනම. (පිටු අංක -395)

73) යහපත් ගතිගුණ. (පිටු අංක - 399)

74). ඉවසීම, ඉක්මන් නොවීම හා සැහැල්ලුවෙන් කටයුතු කිරීම. (පිටු අංක -403) 

75). සමාව දීම හා අඥානයින් නොසලකා හැරීම. (පිටු අංක -407)

76). වේදනාව ඉවසා දරා ගැනීම. (පිටු අංක -410)

77). ධර්මයේ ගෞරවය රැකෙන යමකට හානියක් වීමේදී කෝපවීම හා අල්ලාහ්ගේ ආගමට උදව් කිරීම. (පිටු අංක -411)

78). තම රටවැසියන් හා සැහැල්ලුවෙන් කටයුතු කිරීම, ඔවුනට උපදෙස් දීම, ඔවුන් කෙරෙහි කරුණාව දැක්වීම යනාදිය පිළිබඳව පාලකයන්ට කරන නියෝගය. ඔවුන්ට වංචා කිරීම, දැඩිව කටයුතු කිරීම, ඔවුන්ගේ යහපතට අකුල් හෙලීම, ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යයතාවයන් නොසලකා හැරීම වැලැක්වීම. (පිටු අංක -414)

79). ධාර්මිෂ්ඨ පාලකයා. (පිටු අංක -418)

80). පාපයෙන් තොර කටයුතුවලදී නායකයන්ට අවනත වීමේ අනිවාර්යභාවය හා පාපකාරී කටයුතුවලදී ඔවුනට අවනතවීමේ තහනම. (පිටු අංක - 420)

81). නිලතල ඉල්ලා සිටීමෙන් වැලකීම හා ඒ සඳහා නියම කල නොලැබූ විටක හෝ අවශ්‍යය වූ විටක නිලතල වලින් ඉවත් වීමට කැමති වීම. (පිටු අංක -425)

82). පාලකයින්, විනිශ්චකරුවන් හා අනෙකුත් වගකීමක් ඇති නිලධාරීන්, යහපත් අමාත්‍යයවරුන්(උපදේශකයින්)ව තෝරා ගැනීමට පෙළඹවීම හා අයහපත් මිතුරන් හා ඔවුන්ගේ උපදෙස් පිළිගැනීම පිළිබඳව අවවාදය.  (පිටු අංක - 427)

83). නායකත්වය, පාලකත්වය, විනිශ්චකාර පදවිය වැනි නිලතල ඉල්ලන්නන් හා ආශා කරන්නවුන් පත් කිරීමෙන් වැළකීම. (පිටු අංක -428)

01 කොටස- විනය පිලිබඳ පොත. 

84). ලැජ්ජාව හා එහි මහිමය හා ලැජ්ජාශීලීව සිටීමට පෙළඹවීම.  (පිටු අංක -429)

85). රහස්‍යභාවය ආරක්ශා කිරීම.  (පිටු අංක - 430)

86). ගිවිසුම හා පොරොන්දුව ඉටු කිරීම.  (පිටු අංක -434)

87). පුරුදු විදිහටම තමන් කරගෙන ආ යහපත් දෑ සුරක්ශිත කිරීම.  (පිටු අංක - 436)

පටුන 6 - පිටු අංක XV (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

88). කෙනෙකු හමුවූ විට (ඔහු කෙරෙහි දක්වන) ප්‍රිය වචනය හා සිනහ මුසු මුහිණ "මුස්තහබ්" (සතුටට කාරණාවක්) වන්නේය. (පිටු අංක -437)

89). පැහැදිලිව කථා කිරීමත් එය අපැහැදිලි නම් නැවත කියා පෙන්වීමත් "මුස්තහබ්". (සතුටු දායකය). (පිටු අංක -438)

90). තමා අසලින් වාඩිවී සිටින අයගේ ප්‍රයෝජනවත් කථාවට අවධානයෙන් සවන් දීම. උගතුන් හා දේශපාලකයන් තම සභාවේ අසුන්ගෙන සිටින අයට නිශ්ශබ්ද වන ලෙස පැවසීම. (පිටු අංක -439)

91). දේශන පැවැත්වීම හා මැද පිළිවෙත රැකීම. (පිටු අංක -439)

92). නිහතමානීකම හා සන්සුන්තාවය (පිටු අංක -442)

93). සලාතය, අධයාපන හා අවෙනත් අධ්‍යයන කටයුතු සදහා නිහතමානීව හා සන්සුන්ව පැමිනීම. (පිටු අංක -442)

94). ආගන්තුකයින්ට සත්කාර කිරීම (පිටු අංක -444)

95). සුභාරංචි පැවසීම හා සුභ පැතීම 'මුස්තහබ්' (සතුටුදායකය). (පිටු අංක -446)

96). ගමනක් යෑමට පිටත් වූ කෙනෙකු පිටත්කර යැවීම, යහපත් උපදෙස් ලබා දීම, සුභ පැතීම හා සුභ පතන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලීම. (පිටු අංක -453)

97). අල්ලාහ්ගෙන් යහපත බලාපොරොත්තු වීම ගැන සාකච්චා කර ගැනීම (අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම). (පිටු අංක -456)

98). අවුරුදු සලාතයට, රෝගීන්ගේ සුවදුක් විමසීමට, හජ් කිරීමට, සටන් කිරීමට, මල ගමන් යෑම වැදගත් ය. තවද නැමදුම් කරන ස්ථාන වැඩි කර ගැනීම සදහා එක් මාර්ගයකින් ගොස් වෙනත් මාර්ගයකින් පැමිනීමේ වැදගත් කම. (පිටු අංක -458)

99). වැදගත් ක්‍රියාවන් හැම එකක්කදීම දකුනට ප්‍රමුකත්වය ලබා දීම . (පිටු අංක -459)

02 කොටස- ආහාර ගැනීමේ සිරිත් විරිත් පොත

100). ආහාර ගැනීම ආරම්භයේදී බිස්මිල්ලාහ් යැයි පැවසීම. අවසානයේ අල් හම්දුලිල්ලාහ් යැයි පැවසීම. (පිටු අංක -462)

පටුන 7 - පිටු අංක XVI (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

101). ආහාරයක අඩුපාඩු නොකිව යුතුයි. එය අගය කිරීම ඉතා හොඳය. (පිටු අංක -466)

102). සංග්‍රහයකට පැමිණි උපවාසයේ නියැළුණු කෙනෙකු පැවසිය යුතු ප්‍රකාශය. (පිටු අංක -466)

103). භෝජන සංග්‍රහයක ආරාධිතයෙකු සමග (ආරාධනා නොකල) තව කෙනෙක් පැමිණෙයි නම් ඔහු කරන ප්‍රකාශය. (පිටු අංක -467)

104). තමා අසල ඇති දැයෙන් අනුභව කිරීම, පිළිවෙලකට කෑම ගැනීමට නොදන්නා අයට උපදෙස් දී පිළිවෙලට හුරු කිරීම. (පිටු අංක -468)

105). සමූහයක් ලෙස කෑම ගන්නා විට රට ඉඳි හෝ වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය සෙසු මිතුරන්ගේ අනුමැතියෙන් තොරව දෙක දෙක කෑමෙන් වැලකීම. (පිටු අංක -469)

106). කෑවත් කුස නොපිරෙන තැනත්තා කිව යුතු දේ හා කල යුතු දේ. (පිටු අංක -469)

107). කෑම බඳුනේ අයිනෙන් කෑමට විධානය කිරීම. (පිටු අංක -470)

108). හාන්සි වී ආහාර ගැනීම පිලිකුලෙන් සහගතය. (පිටු අංක -471)

109). ඇඟිලි තුනෙන් ආහාර අනුභවය, ඇඟිලි සූප්පු කිරීම, වැටුනු ආහාර පිස දමා කෑම, කෑම බදුන සූරා කෑම පිලිබඳ උපදෙස්. (පිටු අංක -472)

110). ආහාර වැඩි පිල්රිසක් අනුභව කිරීම. (පිටු අංක -474)

111). පානය කිරීමේ සිරිත් විරිත්. පානය කිරීමේදී භාජනයේ පිටත්ට තුන් වරක් හුස්ම හැරීම (මුස්තහබ්) සතුටුදායකය. භාජනය තුලට හුස්ම හැරීම පිලිකුල් සහගතය. පලමුවෙන් පානය කල අය තමන්ගේ දකුණු පස අයට පිලිගැන්වීම සතුටුදායකය. (පිටු අංක -475)

112). වතුර කලයෙහි හෝ එවැනි දෑහි කට තබා බීම පිලිකුල් සහගතය. එය තහනමක් නොවන අතර අවවවාදාත්මක පිලිකුලක් වන්නේය. (පිටු අංක -477)

113). පානය තුලට පිඹීම පිලිකුල් සහගතය. (පිටු අංක -478)

114). සිටගෙන පානය කිරීමට අවසර ඇති මුත් වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨ හා පූර්ණ වන්නේ වාඩිවී පානය කිරීමය. (පිටු අංක -479)

115). පිරිසකට ජලය සපයන්නා අවසානයට පානය කිරීම සතුටු දායකය. (පිටු අංක -480)

116). රන් රිදී නොවන ඕනෑම භාජනයක පානය කිරීම සුදුසුය. ගංගා හෝ එවැනි ජලාශ වල අත හෝ වෙනත් භාජනයකට නොමැතිව කටින් උරා බීමට අවසර ඇත. කෑම බීම හා පිරිසිදු කිරීම ඇතුළු සියළුම කටයුතු වලදී රන් රිදී භාන්ඩ භාවිතය තහනම්ය. (පිටු අංක - 481)

පටුන 8 - පිටු අංක XVII (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

3). ඇඳුම් පිලිබඳ පොත

117). සුදු රෙදි ඇඳීම සතුටු දායකය. රතු කොළ කහ සහ කළු පාට රෙදි ඇඳීම අනුමතය. පට රෙදි හැර කපු තිත්තන් හා කම්බිලි වනි ඇඳුම් ද අනුමතය. (පිටු අංක -483)

118). කමිසයක් ඇඳ ගැනීම සතුටුදායකය. (පිටු අංක - 487)

119). ඔලෝගුව, ඔලෝගුවේ අත, තලප්පාවේ පොටවල් දිගට තිබීමේ ස්වභාවය සහ මේවා උඩුඟු කමින් තොරව සාමාන්යයෙන් දිගට ඇදෙන්න සැලැස්වීම පිලිකුල් සහගතය. (පිටු අංක -488)

120). යටහත් පහත් බව විදහා පෙන්වීම පිණිස උසස් ඇඳුම් ඇඳීම අත්හැරීම සතුටුදායකය. (පිටු අංක - 495)

121). අඳින ඇඳුමේ මධ්‍යස්ථ පිලිවෙත සතුටුදායකය. (පිටු අංක -495)

122). පිරිමින්ට පට රෙදි ඇඳීම, ඒ මත වාඩිවීම හා හන්සිවීම තහනම්ය. (පිටු අංක - 496)

123). චර්ම රෝග ඇති අයට පට ඇඳීමට අනුමතය.(පිටු අංක -498)

124). කොටි හම එලීම හා වාහනය මත එලා ඒ මත ගමන් කිරීම ආදිය තහනම් වෙයි. (පිටු අංක - 498)

125). අළුත් ඇඳුමක් අඳින විට හෝ අළුත් පාවහන් අඳින විට ප්‍රකාශ කල යුතු දෑ. (පිටු අංක -499)

126). ඇඳුමක් අඳින විට පළමුවෙනම දකුණු පසින් ආරම්භ කිරීම සතුටුදායකය. (පිටු අංක - 499)

04). නිදා ගැනීමේදී, හාන්සි වීමේදී, අසුන් ගැනීමේදී සහ හීනයක් දුටු මොහොතේදී පිලිපැදිය යුතු විනය ගරුක ක්‍රම පිලිබඳ පොත.

127). නිදා ගැනීමට යන අවස්ථාවේදී කිව යුතු දෑ. (පිටු අංක -500)

128). උඩුබැලි අතට නිදා ගැනීම, රහසඟ පෙනේවි යන බියක් නොමැති නම් පාදයක් පිට පාදයක් දමා ගැනීමත් වරදක් නොවේ. එරමිණියා ගොතා වාඩිවීමත්, දනහිස් අතින් වෙලාගෙන වාඩිවීමත් වරදක් නොවේ. (පිටු අංක - 502)

129). සභාවෙහි හා එහි අසුන්ගන්නා අයගේ විනය. (පිටු අංක -504)

130). සිහින හා ඒ සම්බන්ධ වි‍ෂයයන් . (පිටු අංක - 509)

පටුන 9 - පිටු අංක XVIII (කියවීම සදහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න)

Still Developing.......