ආගමක් නිවැරදි වන්නේ කෙසේද?

07/05/2020

How can a religion be right?

January 15, 2020 

ආගමක් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සර්වබලධාරී දෙවියන් විසින් පහළ කරන ලද මාර්ගෝපදේශයකි. ලෝකයේ මෙවැනි ආගම් බොහෝ ඇත. කෙසේ වෙතත් නබිවරුන්ගේ අභාවයෙන් පසු ජනතාව විසින් නබිවරුන් ගෙනෙන ලද ආගම් වෙනස් කොට ඇත. එම නිසා නිවැරදි දහම කුමක්දැයි සොයා දැනගැනීම මිනිසාට පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීමකි.
විශ්වය ගැන හැදැරීමේදී පෙනී යන්නේ එය එක් දෙවිකෙනෙකුගේ මැවීමක් බවයි. ඒ අනුව නිවැරදි දහමකින් එක් දෙවිකෙනෙකු ගැන පමණක් ප්‍රකාශ විය යුතුය. බහු දේව වාදී ආගමක් විශ්වය මවන ලද සර්වබලධාරී දෙවියන්ගෙන් පහළ විය නොහැකිය. තවද නිවැරදි ආගමක් පහත දැක්වෙන කරුණු සපුරා තිබිය යුතුය.

  • එම දහම දෙවියන්ගෙන් පහළ වූ බවට සාක්ෂි තිබිය යුතුය
  • දහම පහළ වූ මල් භාෂාවෙන්ම තිබිය යුතුය. එසේ නොවුවහොත් එහි මිනිස් අදහස් ඇතුලත් විය හැකිය
  • එම දහම කිසිම වෙනසකට භාජනය නොවූ බවට සහතික කල හැකි විය යුතුය
  • මිනිසුන්ගේ උවමනාවන් පරිදි කාලෙන් කාලෙට වෙනස් නොවී තිබිය යුතුය
  • දහම තුල කිසිම පරස්පරතාවයන් නොතිබිය යුතුය
  • එම දහමේ ඇති නීති යල් පැනගිය ඒවා නොවිය යුතුය
  • දහම පහළ වූ යුගයේ පැවති අවිද්‍යාත්මක කරුණු දහම ලෙස ඉදිරිපත් නොවිය යුතුය
  • දෙවියන් පිලිබඳ නිවැරදි අර්ථදැක්වීම දහම මගින් ඉදිරිපත් විය යුතුය. එසේ නැතහොත් දහමකින් බලාපොරොත්තු වන දේ ඉටු වන්නේ නැත.
  • දහමින් තම ඉලක්කය ලඟා කර ගන්නා මාර්ගය ඉතා නිවැරදිව ඉදිරිපත් කොට තිබිය යුතුය.

මෙම කරුණු යම්කිසි දහමක ඇතුලත් වන්නේ නම් එය නිවැරදි දහමක් වන්නේය. එබැවින් එවැනි දහමක් පිලිපැදීමෙන් මිනිසාට විමුක්තිය ලඟා කර ගත හැකි වනු ඇත.
මිනිස් ජිවිතයේ අභිමතාර්ථය දැනගත හැක්කේ නිවැරදි දහමක් තුලින්ය. එබැවින් නිවැරදි දහමක අවශ්‍යතාවය සෑම මිනිසෙකුටම බල පවත්නේය. මිනිසා ඉබේ ඇතිවූ බව ඔප්පු කල හැකි නම් පමණක් එවැනි කෙනෙකුට දහමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත. එහෙත් කිසිම කෙනෙක් එවැනි දෙයක් ඔප්පු කොට නොමැත. එසේ නම් මිනිසා තම මැවුම්කරුවා ගැන දැනගත යුතු නොවේද? ඔහුගේ අණ පිළිපැදිය යුතු නොවේද? මිනිසාගේ මුරණ්ඩු කම නිසා දෙවියන්ට අවනත නොවුයේ නම් ඔහුට මරණයෙන් පසු කුමක් සිදු වේද? එබැවින් මේවට මුහුණ දීමට සුදානම වීම මිනිසාගේ පරම වගකීමකි.
By Fasy Ajward.B.Sc(Sp.Phy) Hons.Japura.Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.
https://www.facebook.com/thetruepathofislamhttps://truepath1.blogspot.com/