සාමාජික අයදුම්පත
Application for membership

සැලකිය යුතුයි:-  මෙම අයදුම්පත  SRMI center  හි WhatsApp කණ්ඩායමෙහි සාමාජිකයින් සදහා පමණි. 

WhatsApp නොමැති නවක මුස්ලිම්වරුන් සදහා වෙනම අයදුම්පතක් ඇති අතර එය නිසි පරිදි පුරවා අප වෙත ලබා දීමෙන් පසු සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැක.

SRMI center  හි සියලුම සේවාවන් සාමාජිකයින්ගෙන් කිසිදු අය කිරීමකින් තොරව සිදු කරනු ඇත.

ඔබගේ සියලුම තොරතුරු වල පෞද්ගලිකත්වය ආරාක්ශා කිරීමට SRMI center බැඳී සිටින්නෙමු. එම තොරතුරු ඔබගේ දැනුවත් කම සහ ඔබගේ අවසරය මත  ඔබගේ ඉස්ලාමීය ජීවිතයේ යහපත් කාරනාවන් සඳහා පමනක්ම අප භාවිතා කරන්නෙමු. 

සාමාජිකත්වය සදහා පහත තොරතුරු අප වෙත ලබා දෙන්න. ඔබේම සුභ සාධනය සදහා හැකි සියලුම තොරතුරු ඇතුලත් කිරීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන්න. ඔබ ඉදිරිපත් කල තොරතුරු වල යම් වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍යය වුවහොත් (උදාහරන ලෙස දුරකතන අංක , පදිංචිය ආදිය වෙනස් වුවහොත්) වහාම ඒ බව අප වෙත දැනුම් දෙන්න. 

ඔබට පහසු භාශාවකින් හෝ භාශා කිහිපයකින් පුරවන්න.

අයදුම්පත පිරවීම ආරම්භ කිරීමට පෙර පහත සදහන් කාරනාවන් සම්බන්ද ඡායාරුප ඔබගේ පරිගණකය හෝ දුරකතනය තුල කර සූදානම් තිබේ නම් එය ඔබට පහසුවක් වේවි. 

1) (මේ වන විට ලබා ගෙන ඇත්නම්) ඉස්ලාමය පිලිගත් බවට ඉස්ලාමීය මධ්‍යස්ථානයකින් ලබා  ගත් ලිපියක් හෝ ශහදා සහතිකය.

2) ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීම සම්බන්දව ඔබ ඉරිපත් කරන සටහනක් (අවශ්ය නම්)

3) ඔබගේ මෑතක ගත් ඡායාරුපයක් 

4) හැදුනුම් පතෙහි (හෝ ගමන් බලපත්‍රයෙහි) ඡායාරුප

SRMI center හි සාමාජිකත්වය සඳහා නවක මුස්ලිම්වරයා ගේ අයදුම්පත 

ඔබගේ අයදුම්පත නිසි පරිදි යොමු වූවා නම් එය අප වෙත ලැබුනු බව දැන්වූ පණිවිඩයක් ඔබගේ තිරය මත දිස් වනු ඇත. අයදුම්පත යොමු නොවන්නේ නම් ඔබ විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතු තොරතුරක් මග හැරී ඇති බව රතු පැහැ සලකුනක් මගින් ඔබට පෙන්වනු ඇත. එය සම්පූර්න කර නැවත යොමු කරන්න. අයදුම්පත පිරවීමට සහාය අවශ්ය නම් WhatsApp වෙතින් අපව සම්බන්ධ කරගන්න. (WhatsApp No- 00966546931453)