අවධානය යොමු සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස
Focus Commiunication Center

තොරතුරු හුවමාරුවේදී අපි ඔබ සමඟින් ළඟින්ම සිටින්නෙමු....

  • නවක මුස්ලිමෙක් වූ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබටම සුහදශීලී SRMI center(CFCC)  හි දුරකතනය සීරුවෙන් තබන්නෙමු..
  • අපගේ WhatsApp කණ්ඩායම් වෙතින් නවක මුස්ලිම් ඔබ සියලු  දෙනාවම අපි එකවරම සම්බන්ධ කර ගන්නෙමු.
  • WhatsApp පහසුකම් නොමැති සාමාජිකයින් සමගද වෙනත් සන්නිවේදන මාර්ග කිහිපයක් තුලින් පණිවිඩ හුවමාරු කර ගන්නෙමු.
  • ඔබගේ ඉස්ලාමීය පණිවිඩය ඔබේ පවුලේ ළඟම ඥාතියෙකුට හෝ හිතවතෙකුට ලබා දීමට ඔබට අපහසු යැයි හැගෙන්නේ නම්, එයද SRMI center(CFCC)  හරහා ඔබට සිදුකර ගත හැක.
  • ඔබගේ ඉස්ලාමීය පණිවිඩය අපගේ SRMI center(CFCC)  -Web page  හරහා ලොවටම මුදා හරින්නෙමු.  
  • ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීමත් සමග ආරම්භ වූ අලුත් ජීවිතය තුල හුදෙකලා වීමට ඉඩ නොදී නිරන්තරයෙන් ඔබ සමග අන්තර් සම්බන්දතාවය පවත්වා ගන්නා ඔබේ ළඟම   හිතවතා වීමට අප  නිරන්තරයෙන් උත්සාහ ගන්නෙමු..

අවධානය යොමු සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයක් ...

මෙය ගැන පාඨක ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා -චෝදනා ඇත්නම් අප වෙත දැනුම් දෙන්න.

Please give us your comments about this page.