නවක මුස්ලිම් ඔබට නීතිමය කටයුතු වලදී සහාය.
Legal consultation Support


ඉස්ලාමීය නීතියට අපි සියල්ලෝම එකඟව අවනත විය යුතුය්. ඒ වගේම අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අප රටට පොදු වූ නීතියටත් අවනත විය යුතුය. එයයි  ඉස්ලාමීය උගැන්වීම. නමුත් අපට විවිද කාරනා නිසා මේ නීතීන් විශේෂ පැතිකඩ වලින්  පිහිට පැතීමට සිදු විය හැකියි. 

නවක මුස්ලිමෙකු වූ ඔබට ඔබගේ පෙර සාමජයේ අයගෙන් හෝ වේවා, ඔබ අලුතින් පිවිසි මුස්ලිම් සමාජයෙන් හෝ වේවා යම් යම් අසාධාරණකම් වී ඇත් නම් හෝ තවදුරටත් එසේ වෙමින් පවතිනවා නම්,  

එහිදී ඔබ ඒ වෙනුවෙන්  නීතිමය පිහිට සොයා යාමට අදහස් කල විටක  එයට අවශ්‍ය නිසි දැනුම පිලිබදවද, ක්‍රම වේදය පිලිබදව හෝ ඒ සදහා  මූල්‍යමය හැකියාව මෙන්ම ආරක්ශාව පිලිබදවද විවිද ගැටලු මතු විය හැකියි. නවක මුස්ලිම් ඔබට ඔබගේ ඉස්ලාමීය ජීවිතයට එය මහත් භාදාවක් යැයි හැගෙන්නේ නම් මෙහිදීත් අපි ඔබ සමග සිටින්නෙමු. 


උදාහරණ කිහිපයක්.

  • ඉස්ලාමය වැලදගත් නිසා ඔබෙ පවුලේ උදවිය ඔබව ගෙදරින් පන්නා දැමුවේ නම් මෙහිදී ඔබගේ දරුවන් ඇතුලු ව දේපල සම්බන්දව යම් නීතිමය පිලිසරනක් පතන අවස්තාවක,

  • විවාහක යුවලකගෙන් එක් කෙනෙකු ඉස්ලාමය වැලද ගෙන සිටින විට තව දුරටත් එම යුග ජීවිතය පවත්වාගෙන යාම පිලිබදව යම් යම් ගැටලු මතු වූ වා නම්,
  • නවක මුස්ලිම් කාන්තාවක් වන ඔබව විවාහ කරගාන්නා ලෙසින් පොරොන්දු දෙමින් ඔබව රැවටීම් වලට ලක් කල හෝ ඔබව විවාහ කරගත් පසු,(ඉස්ලාම් ආගම නිසා සියල්ල අතහැර පැමිනි, ඇත්තවශයෙන්ම එක අතකින් අන්ත අසරන වූ කාන්තාවක් වන ඔබව ) අයුතු ලෙස අසාදාරනකම් වලට ලක් කරන මුස්ලිම් පිරිමින් හෝ ස්වාමිපුරුශයන් වෙනුවෙන් ඔබට නීතිමය පියවර ගැනීමට අවශ්ය නම්,
  • බට හජ්, උම්රා කිරීම සදහා අදාල ලියකියවිලි සකසා ගැනීමට අවශ්ය වූවා නම් ....

මෙවැනි විවිධ කටයුතුවලදී අපි ඔබේ සහායට සිටින්නෙමු.අපේ අරමුන නම් අල්ලාහ් ඔබට දුන් ඉස්ලාමීය භාග්‍ය විනාශකර නොගෙන එතුල සැනසින්න්ලේ සිටිනු දැකීමය.